کارگشاکارگشا

مشتری ارجمند؛

 شما می­‌توانید در سال حمایت از کالای ایرانی، از تسهیلات "کارگشا"، برای خرید کالا و لوازم خانگی بادوام تولید داخل استفاده فرمایید.

                                                                                                                     

شرایط اعطای تسهیلات

ردیف

عنوان

شرح

1

حداقل مبلغ تسهیلات

50 میلیون ریال تا 80 درصد قیمت کالا

2

حداکثر مبلغ تسهیلات

200 میلیون ریال تا 80 درصد قیمت کالا

3

نرخ سود تسهیلات

%18

4

مدت بازپرداخت اقساط

36 ماه

5

نوع تسهیلات

فروش اقساطی

ارائه فاکتوررسمی خرید کالا و لوازم خانگی بادوام تولید داخل، الزامی است

دریافت این تسهیلات،فقط برای اشخاص حقیقی مجاز است

ثبت نام