طراوت (آینده‌داران 2)مشتری محترم: در صورتی‌که در بانک آینده حساب ندارید، می‌توانید بدون مراجعه به شعبه، با استفاده از سامانه کیلید احراز هویت شده و مشتری بانک آینده شوید و از خدمات این بانک بهره‍مند گردید.

https://ba24.ir/services/kilid


مشتری محترم؛

شما می‌توانید براساس اعتباری که نزد بانک آینده دارید، از امتیاز این طرح برخوردار شوید.

شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات در جدول زیر نمایش داده شده است:

ردیف

مبلغ بدهی اعتباری

نرخ تسهیلات

تعداد اقساط

1

از 200.000.000 ریال

تا 500.000.000 ریال

12 درصد

12ماهه (یکساله)

2

15 درصد

24 ماهه (دو ساله)

3

18 درصد

36 ماهه (سه ساله)


سقف اعتبار

حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال، با ضرایب ده میلیون ریالی.

نحوه مصرف

خرید حضوری و اینترنتی از فروشگاه‌های طرف قرارداد

دوره بازپرداخت

اولین قسط: یک ماه بعد از تعیین تاریخ شارژ اعتبار (تقسیط یا بازپرداخت یکجا)

روش‌های بازپرداخت

در صورت تمایل به بازپرداخت یکجا، می‌توانید از تاریخ پایان مهلت مصرف اعتبار تخصیص‌یافته طی یک هفته نسبت به بازپرداخت یکجای بدهی اقدام فرمایید.

در صورت عدم تعیین تکلیف توسط مشتری، و اتمام مهلت بازپرداخت یکجا، بدهی اعتباری به صورت خودکار تبدیل به تسهیلات براساس مدل پایه بازپرداخت می‌شود.

نوع تسهیلات

عقد مرابحه

 نکات:

  1. پس از دریافت اعتبار، مشتری به مدت یک‌ماه فرصت مصرف اعتبار تخصیصی از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارد.
  2. پس از طی بازه زمانی یک ماهه، مانده اعتبار مصرف‌نشده مشتری، منقضی خواهد شد.
  3. مشتریانی که به هر علت، از تمام مبلغ اعتبار شارژ شده خود در بازه زمانی یک‌ماهه استفاده نکرده باشند، با ارائه درخواست کتبی به شعبه، می‌توانند نسبت به ارائه درخواست مجدد تسهیلات و تمدید بازه زمانی اقدام نمایند.
ثبت نام